Bé 4 tuổi đi học nhưng 3 trường mẫu giáo không nhận, lý do khiến nhiều mẹ Việt giật mình