Danh sách gia sư Phan Thiết

AllToánVật lýNgữ văn

Lê Thị Mai Linh

Tốt nghiệp Sư phạm Lý

Giới tính:Nữ

Năm sinh:1996

Trình độ:Đại học Phan Thiết

Các môn dạy:Toán, Lý cấp 2

Khu vực dạy:Các quận tại TP Phan Thiết

Thời gian:Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Đào Công Lễ

Tốt nghiệp Sư phạm Hóa

Giới tính:Nam

Năm sinh:1980

Trình độ:Đại học Qui Nhơn

Các môn dạy:Hóa, Lý cấp 3

Khu vực dạy:Trung tâm Tp. Phan Thiết

Thời gian:Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Trần Lê Kim Ngọc

Tốt nghiệp sư phạm Tiếng Anh

Giới tính:Nữ

Năm sinh:1990

Trình độ:Đại học Sư phạp Tp. Hồ Chí Minh

Các môn dạy:Tiếng Anh

Khu vực dạy:Thành phố Phan Thiết

Thời gian:Ngoài giờ hành chính, Thứ 7 - Chủ nhật

Nguyễn Văn Thọ

Tốt nghiệp sư phạm Toán

Giới tính:Nam

Năm sinh:1987

Trình độ:Cao đẳng sư phạm Nha Trang

Các môn dạy:Toán, Hóa

Khu vực dạy:Thành phố Phan Thiết

Thời gian:Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hữu Thị Tâm

Tốt nghiệp sư phạm Văn

Giới tính:Nữ

Năm sinh:1990

Trình độ:Đại học Sư phạm Quy Nhơn

Các môn dạy:Ngữ Văn

Khu vực dạy:Trung tâm Tp. Phan Thiết

Thời gian:Ngoài giờ hành chính, chiều thứ 7, chủ nhật

Mai Xuân Hoàng

Tốt nghiệp Sư phạm Toán

Giới tính:Nam

Năm sinh:1990

Trình độ:Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Các môn dạy:Toán, Vật lý

Khu vực dạy:Ngoại thành Thành phố Phan Thiết

Thời gian:Thứ 2 tới thứ 7 giờ hành chính