BẢNG GIÁ THAM KHẢO

STT ĐỐI TƯỢNG GIÁO SINH
(GV mới tốt nghiệp)
GIÁO VIÊN
( GV nhiều kinh nghiệm)
1 Lớp 1 – 4 Theo yêu cầu PHHS Theo yêu cầu PHHS
2 Lớp 5 – 8 Theo yêu cầu PHHS Theo yêu cầu PHHS
3 Lớp 9 – 12 Theo yêu cầu PHHS Theo yêu cầu PHHS
4 Luyện thi ĐH Theo yêu cầu PHHS Theo yêu cầu PHHS
5 Khác Theo yêu cầu PHHS Theo yêu cầu PHHS